Informace pro cestující s omezenou schopností

Jsme přesvědčeni, že cestování autobusem je třeba umožnit co největší skupině osob a proto se snažíme dělat maximum, abychom autobusy UBUS co nejvíce přizpůsobili lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Ať už máte dočasné, nebo trvalé zdravotní postižení, rádi bychom vám poskytli ty nejlepší služby.  

Není důležité, zda cestujete na invalidním vozíku, s vodícím či asistenčním psem. Jsme připraveni a přizpůsobíme se vám.  

Cestování s invalidním vozíkem 

Cestování autobusem s invalidním vozíkem v zavazadlovém prostoru: 

Pokud máte omezenou mobilitu a můžete cestovat samostatně, nebo s pomocí doprovodu nastoupit a vystoupit, můžete cestovat na všech linkách společnosti UBUS. Jen je třeba, aby váš invalidní vozík byl skládací a řidič jej mohl uložit do zavazadlového prostoru.  

Cestování autobusem na invalidním vozíku v prostoru pro cestující: 

Pokud chcete cestovat autobusem na svém invalidním vozíku, musíte se předem informovat na zákaznickém servisu, zda je cestování na vozíku na požadované lince možné. Závisí to na použitém typu autobusu a na podmínkách dostupnosti infrastruktury na zastávkách. 

Rezervace jízdenek pro cestování s invalidním vozíkem 

Přeprava skládacích invalidních vozíků nebo chodítek a dalších kompenzačních pomůcek je u nás zdarma. Tyto kompenzační pomůcky se uloží do zavazadlového prostoru. 

Během kontroly možnosti přepravy je cestující žádán, aby před rezervací sdělil pracovníkům zákaznického servisu přesný typ invalidního vozíku nebo jiných kompenzačních pomůcek. 

Při přepravě v zavazadlovém prostoru je třeba zákaznický servis kontaktovat nejpozději 36 hodin před pravidelným odjezdem prostřednictvím kontaktního formuláře. Učiníte-li tak v kratší lhůtě před odjezdem, nemusí být váš požadavek splněn a v souladu s přepravními podmínkami cestující ztrácí nárok na vrácení zaplacené rezervace.  

Při přepravě vozíku s cestujícím na palubě je třeba kontaktovat zákaznický servis nejpozději 48 hodin před plánovaným odjezdem. Zákaznický servis nejprve prověří možnost přepravy cestujícího na invalidním vozíku na palubě daného spoje a teprve pak je cestující vyzván, aby si zakoupil rezervaci na příslušný spoj. V případě, že na dané lince/spoji není nasazen vhodný typ autobusu není přeprava cestujícímu umožněna a tento se nemůže nijak zajištění přepravy na dané lince/spoji domáhat.  

V den cesty buďte ve stanici dříve a řiďte se instrukcemi, které obdržíte spolu s jízdenkou, nebo od zákaznického servisu.

Cestování autobusem s doprovodem  

Někteří cestující s omezenou schopností pohybu a orientace musí bezpodmínečně cestovat s doprovodem. Pro takové situace máme naprosté pochopení a takový doprovod cestuje zdarma.  

Požadované doklady 

Řidiči je třeba předložit dokument, ze kterého vyplývá, že jste bezpodmínečně odkázáni na doprovod. V tomto dokumentu musí být potvrzeno, že osoba s postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace je odkázána na stálý doprovod. V České republice se jedná nejčastěji o platný doklad ZTP/P. 

Rezervace jízdenek pro cestování s doprovodem 

1. krok: rezervujte si jízdenku v eshopu UBUS a přidejte cestujícího. U jednotlivých cestujících zvolte požadovanou kategorii.  

2. krok: V den cesty předložte dokument, který potvrzuje, že jste bezpodmínečně odkázáni na doprovod (viz. dřívější vysvětlení).  

 Cestování autobusem se slepeckým psem 

Váš vodicí nebo asistenční pes může samozřejmě cestovat na palubě autobusů UBUS s vámi. Přeprava vodícího psa je bezplatná. Pro cestující s vodícím psem jsou vyhrazena v autobusech samostatná místa.  

Upozornění: Přístup psů do autobusu je výhradně povolen osobám s postižením nebo omezenou mobilitou. Zvířata máme sice rádi, ale bohužel s námi v našich autobusech mohou cestovat pouze vodicí a asistenční psi. 

Požadované doklady  

Je třeba doložit, že váš pes absolvoval uznávaný výcvik pro vodicího nebo asistenčního psa. 

Rezervace jízdenek pro cestování s vodicím či asistenčním psem 

1. krok: Zarezervujte si jízdenku na www.ubus.cz pro sebe. Pro vodícího psa nelze jízdenku v eshopu rezervovat.  

2. krok: V den cesty je třeba předložit doklad, který stvrzuje, že váš pes absolvoval uznávaný výcvik pro vodicího nebo asistenčního psa.